İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurası’nda kabul edilerek maddeleşti.

Anadolu Ajansı’nın haberine nazaran, yeni kanunla Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan hür bölgelerde üstyapıların kullanımının aktifleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da mühleti dolan kiracı kullanıcıların üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere müddet verilecek. Bu müddet sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.

İhracatçı birliklerinin genel heyetlerince; iflas eden, ölen, ticareti terk eden yahut son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme artırımları terkin edilebilecek. Böylelikle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzeri mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak dertlerin önüne geçilecek.

TİM İDARE KONSEYİ ÜYE SAYISI 15’E ÇIKARILDI

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen meblağı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. Böylelikle şirkete ek gelir sağlanarak daima güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara daima ve faal halde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

TİM idare konseyi, TİM lideri ve bölümler kurulunun asil üyeleri ortasından dört yıl için seçtiği üye sayısı 12’den 15’e, birinci toplantısında kendi üyeleri ortasından seçtiği başkanvekili sayısı 3’ten 5’e çıkarılacak.

İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İSTANBUL’DAKİ KİMİ TAŞINMAZLAR TİM’E BEDELSİZ OLARAK TAHSİS EDİLECEK

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde bulunan ve Ticaret Bakanlığına tahsisli fakat TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş gayelerinde kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelki kullanımları için rastgele bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi basamakta olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek.

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ait raporlamaların milletlerarası alanda geçerliliğini sağlamak gayesiyle memleketler arası standartlarla uyumlu olacak biçimde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak.

Belli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve şuralar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olmak koşuluyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak detaya ait düzenlemeler yapabilecek.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU’NDA DEĞİŞİKLİK: KIYMETLENDİRME FAALİYETİ GÖNÜLLÜĞE DAYANACAK

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’un kuruluş, misyon ve yetkilerini düzenleyen hususuna de yeni fıkra eklendi.

Buna nazaran, Türkiye’de helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti gönüllülük aslına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk kıymetlendirme alanlarına mevzu eserlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumunca yahut Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili yahut çok taraflı karşılıklı tanıma muahedeleri kapsamında öbür ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu mecburî olacak.

İhraç edilecek eserlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine mevzu eser ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kanun kararlarına ters olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon kontrollerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenlendi.

Buna nazaran, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’unun kuruluş, vazife ve yetkilerini düzenleyen hususuna karşıt hareket edenlere ve muhalif olarak akredite olmaksızın helal uygunluk kıymetlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu İdare Heyeti tarafından 100 bin Türk Lirası’ndan 1 milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu düzenleme kararlarına nazaran verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Tarzı Kanunu kararlarına nazaran idari yargı yoluna başvurulabilecek. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom istanbul eskort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort görükle escort bursa escort